inDrive Driver हरुले IME Pay app बाट कारोबार गर्दा Samsung Phone जित्ने मौका !!

अब नेपालको लोकप्रिय Ride Sharing App inDrive का driver हरुले IME Pay बाट कारोबार गर्दा Samsung phone जित्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। Samsung phone जित्ने अवसरमा सहभागी हुन inDrive का Driver हरुले IME Pay प्रयोग गरी ३ वा सो भन्दा बढी कारोबार गर्नुपर्ने हुनेछ ।
कारोबार केवल Mobile Recharge ,QR Payment र P2P गर्दा मात्र मान्य हुनेछ। योजना अन्तर्गत १ जनालाई हरेक हप्ता Samsung Phone प्रदान गरिनेछ।


योजना अवधि : असार १९ २०८१ देखि असार ३१ सम्म मात्र, २ हप्ताको लागि।

नियम तथा शर्तहरु:

  • यो योजना inDrive का Driver प्रयोगकर्ताहरुलाई मात्र लागु छ।
  • यो योजना असार १९ २०८१ देखि असार ३१ सम्म मात्र, २ हप्ताको लागि लागु भएको छ।
  • Driver प्रयोगकर्ताहरुले IME Pay एपबाट योजना अवधि भित्र ३ वा ३ भन्दा बढी mobile recharge, QR payment र P2P कारोवार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
  • हरेक हप्ता १ भाग्यशाली विजेताले Samsung phone जित्नु हुनेछ।
  • विजेता घोषणा IME Pay को अधिकारिक माध्यमबाट विजेतालाई जानकारी गराइनेछ।
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like