How to open TMS Account via Agent portal?

IME Pay agents can open DEMAT, Meroshare and TMS account easily via IME Pay agent portal following these steps.

For existing customers (Customers registered with IME Pay)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

For new customers (Customers not registered in IME Pay)

1.

2.

3.

4.

Contact here if you require any assistance.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

IME Pay मार्फत CTEVT परीक्षा शुल्क भुक्तान गर्ने छिटो र सरल उपाय

परम्परागत भुक्तानी सेवाभन्दा बिधुतिय भुक्तानी सेवाहरू थप सुविधायुक्त विकल्प हो। लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रियाहरूलाई स्मार्टफोनको केही ट्यापहरूले…
Read More

IME Pay बाट डान्सिङ् वीथ द स्टार नेपालका प्रतिस्पर्धीलाई भोट गर्ने छिटो र सरल उपाय

यी केही सरल र छिटो छरितो उपायहरु अनुसरण गर्नुहोस् र IME Pay मार्फत डान्सिङ् वीथ द स्टार नेपालको…